บริการให้คำปรึกษา"ฟรีทุกวัน"

“บริการให้คำปรึกษาเรื่องแรงงานต่างด้าว

 ลาว กัมพูชา  พม่า  เวียดนาม จากผเชี่ยวชาญ” 

 

SERVICES

บริการให้คำปรึกษาเรื่องการจ้างและการทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม

QUESTIONS & ANSWER

ถามและตอบคำถามทุกปัญหา จากทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชียวชาญ

TECHNOLOGY

นำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานให้เข้ากับธุระกิจ มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย ทำงานเป็นระบบ

ให้บริการและให้คำปรึกษา "ฟรี" ทุกวัน

เรื่องการจ้างและการทำงานของแรงงานต่างด้าว กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอณาจักรตากฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับประเทศต่างๆ หรือตามนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยการจ้างแรงงานมาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทย (MOU)

  • การทำหนังสือเดินทาง PASSPORT

  • การขอวีซ่าทำงานในประเทศไทย VISA  Non L-A

  • การขออนุญาตทำงานในประเทศไทย WORK PERMIT

  • การนำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายภายใต้ MOU

  • การปรับสถานะแรงงานให้ถูกกฎหมาย

ลูกค้าของเรา
cargill
raitip-logo
petpro-logo
kid-toy-logo
pp-farm-logo
logo1
cargill
raitip-logo
petpro-logo
kid-toy-logo
pp-farm-logo
logo1
บทความล่าสุด
โทร 091-881-6891 / 096-862-3495 / 095-535-9626
Line : @Khammany
กรอกข้อมูลของคุณ

© 2016 by  khammanythai Co.,Ltd.

  • Black Facebook Icon

Tel.  096-862-3495 , 091-881-6891