เกี่ยวกับเรา

บริษัท คำมะนี จำกัด เติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยการพัฒนาการให้บริการจนเป็นที่ยอมรับของนายจ้างและแรงงานต่างด้าว มีความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในการดำเนินการว่ามีความ เชียวขาญ รับผิดชอบ โดยเฉพาะการให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ ต่อนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเป็นหลัก จนได้สะโลแกนบริษัทว่า​
 

"เชียวชาญ รับผิดชอบ ตอบทุกปัญหา"

"เชี่ยวชาญ"    
จากประสบการณ์ในการดำเนินงานในเรื่องแรงงานต่างด้าวที่ผ่านมา โดยไม่ปิดบัง หรือหวังผลประโยชน์ จนได้รับการยอมรับว่าเป็นอันดับ 1 ในเรื่องการให้คำปรึกษา ยิ่งวันเวลาผ่านไปเหมือนมีดที่ลับคมอยู่เสมอ เราจึงยืนยันได้ว่าเป็นผู้ที่มีความ "เชียวชาญ" ในการให้คำปรึกษาเรื่องของแรงงานต่างด้าว ครบทุกประเทศ

 

"รับผิดชอบ"    
สิ่งที่สำคัญที่สุดในการให้บริการ ของเราในการรับผิดชอบดำเนินการโดยมีเป้าหมายให้งานสำเร็จลุล่วงไปในระยะเวลาที่กำหนด การรับประกันความสำเร็จของงาน

 

"ตอบทุกปัญหา"      
นโยบายหลักในการบริการให้คำปรึกษา "ฟรีทุกวัน" ให้คำปรึกษาแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าว ทุกๆ ปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา การให้การช่วยเหลือต่างๆ


 

ปี 2011 ในช่วงเกิดวิกฤติการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย ได้มีการจัดตั้งบริษัท คำมะนี บริการจัดหางาน จำกัด ส ป ป ลาว khammany Employment Service Co.,Ltd. เพื่อจัดหาแรงงานสัญชาติลาวเพื่อเข้ามาทำงานทดแทนในประเทศไทย

 

ปี 2012 บริษัท คำมะนีไทย จำกัด เป็นนิติบุคคลในประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการในประเทศไทย เช่น การจัดทำเอกสาร การให้คำปรึกษาแก่นายจ้างและแรงงาน

 

 ปี 2013 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประเทศไทยได้กำหนดให้มีการจดทะเบียน บริษัทจัดหางาน ตามกฎหมายแรงงาน จึงได้มีการจดทะเบียนเป็น  "บริษัทจัดหางาน คำมะนีไทย จำกัด"

 

 ปี 2014 ได้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานและรัฐบาลประเทศไทยได้ให้มีการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวโดยมีศูนย์ทั้งหมด 12 ศูนย์ทั่วประเทศไทย หนึ่งในนั้นคือ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ แรงงานต่างด้าว จังหวัดขอนแก่น พิสูจน์สัญชาติแรงงาน ลาว พม่า กัมพูชา

 

 ปี 2015 – 2518 เปิดให้บริการครบ 4 สัญชาติ ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม

ท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?  กรุณาติดต่อเรา

We are here to assist. Contact us by phone, email or via our social media channels.

© 2016 by  khammanythai Co.,Ltd.

  • Black Facebook Icon

Tel.  096-862-3495 , 091-881-6891